News-blog

 Ängelholm

Välkommen till HR studio  !


Din hälsa och Din näring är värd det bästa.

Vi arbetar för Dig, med hållbarhet och långsiktighet, för att Du ska känna att det är direkt för Ditt bästa möjliga ;


Din privata hälsa. Vi ger dig personlig vägledning.

Ditt företags hälsa. Vi erbjuder Ditt ledarskap utveckling.

Forskning, pedagogik & utveckling. Vi arbetar med Dig.

Direkt för Din hälsa.


Mikael Nehrer

MN Hälsa & Sjukvård

Glesbygdsmedicin

Globalmedicin

Åre Östersund

"What you try to keep for yourself you lose,

what you give away, you keep forever"

  ( Axel Munthe 1857-1949 )

Glesbygdsmedicin,

Service  Känsla 

Privat regi,

avtal 2020

Mer information, ny website, år 2020

  -there is more... 

"The soul needs more space than the body"

( Axcl Munthe 1857-1949 )

Friskvård

Du kan få grepp om det med hjälp av oss.

Klinisk studie

Intervention, kronisk smärta.

Mer information kommer:

 

 

Vill Du vara med i en studiecirkel?

Välkommen att kontakta:

STUDIE@

 
 
 
 

2019-01-17

 

Arbete pågår, ständigt för hela Din hälsa.

Tester och hälsokontroller.

 

Online, internet utvecklas

för att Du lättare ska komma i kontakt med Din hälso- & sjukvård

 

2019-02-02

 

Allt kan påverka Din hälsa !

Du kan påverka hur !


2019-11-24


Pedagogik på rätt sätt är hälsa, vägledning och ökar Ditt inflytande, med Dig.

Copyright © All Rights Reserved