News-blog

Välkommen till HR studio  !


Vi erbjuder dig

ett helt arbete för hela din hälsa,

dina kvaliteter,

din näring,

dina egna bästa resurser, för

ditt bästa, med

dig i centrum.


Mikael Nehrer

MN Hälsa & Sjukvård

+46(0)763644211

"What you try to keep for yourself you lose,

what you give away, you keep forever"

  ( Axel Munthe 1857-1949 )

"The soul needs more space than the body"

( Axcl Munthe 1857-1949 )

Privat regi,

avtal 2020

 Ängelholm

Glesbygdsmedicin

Globalmedicin

Åre Östersund

Glesbygdsmedicin,

Service  Känsla 

Mer information, ny website, år 2020

  -there is more... 

2019-01-17

 

Arbete pågår, ständigt för hela Din hälsa.

Tester och hälsokontroller.

 

Online, internet utvecklas

för att Du lättare ska komma i kontakt med Din hälso- & sjukvård

 

2019-02-02

 

Allt kan påverka Din hälsa !

Du kan påverka hur !


2019-11-24


Pedagogik på rätt sätt är hälsa, vägledning och ökar Ditt inflytande, med Dig.

Friskvård

Du kan få grepp om det med hjälp av oss.

Klinisk studie

Intervention, kronisk smärta.

Mer information kommer:

 

 

Vill Du vara med i en studiecirkel?

Välkommen att kontakta:

STUDIE@

 
 
 
 

Copyright © All Rights Reserved