HR studio

 Ängelholm

Välkommen till HR studio  !


Vi erbjuder dig ett helt arbete för hela din hälsa,

dina kvaliteter,

din näring, 

dina egna bästa resurser,

ditt bästa, med

dig i centrum.


Mikael Nehrer

MN Hälsa & Sjukvård

+46(0)763644211

Glesbygdsmedicin

Globalmedicin

Åre Östersund

"Vaket huvud"   Maria Zambranos, René Descartes

"Varmt hjärta"   Norma Jeane Baker, Plato

"Rena händer"  Marie Curie, Ignaz Semmelweiss 

LITTERATUR, utgivna år 2020

Privat regi,

avtal 2020

Mer information, år 2020,

new website soon;

  - There is more... 

Om världen;