Start

Välkommen till HR studio  !


Din hälsa och Din näring är värd det bästa.

Vi arbetar för Dig, med hållbarhet och långsiktighet, för att Du ska känna att det är direkt för Dtt bästa möjliga ;


Din privata hälsa.

Ditt företags hälsa

Forskning & utveckling.


Direkt för Din hälsa.

Mikael Nehrer

MN Hälsa & Sjukvård

Privat regi,

avtal 2019


Glesbygdsmedicin,

Service  Känsla 


Internet

Närhet Service Kompetens

Copyright © All Rights Reserved