HR studio

 Ängelholm

Välkommen till HR studio  !


Vi erbjuder dig

ett helt arbete för hela din hälsa,

dina kvaliteter,

din näring,

dina egna bästa resurser, för

ditt bästa, med

dig i centrum.


Mikael Nehrer

MN Hälsa & Sjukvård

+46(0)763644211

Glesbygdsmedicin

Globalmedicin

Åre Östersund


Mer information, ny website, år 2020

  -there is more... 

LITTERATUR, utgivna år 2020

Privat regi,

avtal 2020

Copyright © All Rights Reserved