HR studio

 Ängelholm

Välkommen till HR studio  !


Din hälsa och Din näring är värd det bästa.

Vi arbetar för Dig, med hållbarhet och långsiktighet, för att Du ska känna att det är direkt för Ditt bästa möjliga ;


Din privata hälsa. Vi ger dig personlig vägledning.

Ditt företags hälsa. Vi erbjuder Ditt ledarskap utveckling.

Forskning, pedagogik & utveckling. Vi arbetar med Dig.

Direkt för Din hälsa.


Mikael Nehrer

MN Hälsa & Sjukvård

Glesbygdsmedicin

Globalmedicin

Åre Östersund


Mer information, ny website, år 2020

  -there is more... 

Privat regi,

avtal 2020

Copyright © All Rights Reserved